KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1- İşbu Üyelik Sözleşmesi site üyelik kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye Üye olmak mümkün değildir.

2- İşbu Üyelik Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir.

3- Taraflar,  www.bursburada.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ve yürütecek olan hukuki temsilciler ve www.bursburada.com internet sitesi üzerindeki hukuki hak sahipleri ile www.bursburada.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısıdır.

4- İşbu Sözleşme’nin konusu www.bursburada.com internet sitesinden ve sunulan portal hizmetlerinden üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

5- www.bursburada.com sitesine burs talep etmek için üye olmak ve kullanmak ücretlidir. Üyelik ücreti 1(bir) yıllık 24 TL dir. Üyelik süresi, üyenin kaydının onaylanması ile başlar, bir yıl (360 gün) sonra sona erer. Üyelik süresinin sonunda, üyenin başvuru formu ve üyelik bilgileri otomatik olarak siteden silinir. Süre bitiminden sonra tekrar üye olmak istenirse, üye kayıt bilgilerinin ve başvuru formunun yeniden doldurulması ve üyelik ücretinin tekrar ödenmesi gerekmektedir. Süre bitiminden önce kendi isteği ile üyeliği silinen kullanıcı üyenin üyelik ücreti iade edilmez. Tekrar üye olmak için kayıt işlemlerinin tekrar yapılması ve yine üyelik ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Siteye burs veren olarak üye olmak ve kullanmak ücretsizdir. Üyelik süresi, üyenin kaydının onaylanması ile başlar ve tam bir yıl sonra sona erer. Üyelik süresinin sonunda, burs verenin üyelik bilgileri otomatik olarak siteden silinir. Süre bitiminden sonra tekrar burs veren olarak üye olmak istenirse, üye kayıt bilgilerinin yeniden doldurulması gerekmektedir. 

6- Bursburada.com bir başvuru platformudur. Sitemize kayıtlı burs veren vakıflar, gerçek kişiler veya kurumlar başvuru formlarını kendi kriterleri çerçevesinde incelerler ve uygun gördükleri öğrenciye burs verirler. www.bursburada.com kesinlikle burs vermez. Başvuru formlarını inceleyen ve üyenin kriterlerini uygun bulan kurumlar,  kuruluşlar ve gerçek kişiler burs verir.

7www.bursburada.com hiçbir şekilde kesin olarak burs alacaksınız taahhüdünde bulunmaz. www.bursburada.com, burs talep eden öğrenciler ile burs vermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin  karşılaştığı bir platformdur. Siteye yapılan tüm başvurular, sitemize üye olan burs verenler tarafından kendi kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

8- Üye olduktan ve burs başvurunuzu yaptıktan sonra, site tarafından hiçbir şekilde olumlu ve ya olumsuz geri dönüş yapılmaz. Üyenin burs başvurusu, siteye üyeliği devam ettiği sürece yayında kalır. Burs başvurusuna cevap, tamamen burs veren üyelerin inisiyatifindedir.

9- Başvuruların herhangi bir sonuçlanma tarihi ve buna bağlı olarak sonuç açıklama olarak bir işlem yoktur. Çünkü başvuru havuzundaki formlar, siteye kayıtlı burs verenler tarafından sürekli incelenmektedir. Üyenin burs  başvuru formu yayınlandığı sürece burs alma şansı devam eder. Diğer taraftan üyeliğin sona ermesi halinde, burs başvuru formu da yayınlanmayacağı için burs alma şansınız da ortadan kalkar. Burs başvurusunun uygun görülmesi ve üyenin belirttiği banka hesabına bursun yatması süreci tamamen burs verenlere bağlıdır. 

10- Burs verenlerin, üyenin kriterlerini beğendikleri veya üye hesabına burs yatırıp yatırmadıklarına dair bilgi verme zorunluluğu yoktur. Haber verme konusu tamamen burs verene bağlıdır. Çünkü burs verenler üyenin belirttiği banka hesabına bursu yatırınca ve ya yatırmadan önce üye ile mail yolu ile  irtibata geçebilirler ve ya üyeye haber vermeden belirttiğiniz banka hesabına bursu yatırabilirler.

11- Burs başvurusunda bulunan üye, burs verenlerin aramalarında listelenip listelenmediğini görmek için ve ya burs veren olarak öğrenci araması yapmak isterse, burs talebi esnasında belirttiği mail adresinden farklı bir mail ile burs veren olarak kayıt olup arama yapabilir ve ya kendi başvurusunun nasıl listelendiğini görebilir.

12- Burs alma süresinde, sürekliliğinde veya miktarında herhangi bir üst limit yoktur. Burs veren bir kurum, kuruluş veya gerçek kişi bir kereye mahsus veya sürekli olarak ve istediği kadar burs verebilir. Burs başvurusu yapan üye, birden fazla burs verenden de burs alabilir.

13- Burs başvurusu yapan bir üyenin, burs verenlerin listesini ve bilgilerini görmesi yasal olarak mümkün değildir. Burs veren, burs başvurusu yapan üye ile mail yolu ile iletişime geçtikten sonra  diğer iletişim bilgilerini vermek ve burs veren ile her türlü iletişime geçmek üyenin inisiyatifindedir.

14- www.bursburada.com sitesine üye olduktan sonra, üyeliğin ve burs başvurusunun iptali için bilgi@bursburada.com adresine iptal talebi içeren mail atılması gerekmektedir. İptal talebi işleme alınır, işlem sırası gelince üyelik iptali gerçekleştirilir.

15- Burs veren olarak www.bursburada.com sitesine üye olan gerçek ve tüzel kişiler; başvuru formunda beyan edilen, gsm numarası ve adres hariç tüm bilgileri görebilirler, beyan edilen bilgilere göre arama yapabilirler. Burs verenler gerekli gördükleri takdirde e-mail yolu ile burs talebinde bulunan üye ile iletişime geçebilirler. 

16- Üye, www.bursburada.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.bursburada.com internet sitesinin temsilcilerinin ve ya hak sahiplerinin, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda www.bursburada.com, bu üyenin üyeliğini askıya alma ve üyeliğin iptal hakkını saklı tutar.

17- Üye, www.bursburada.com internet sitesi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.bursburada.com karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www. bursburada.com söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan ve üye aleyhine doğacak maddi ve manevi sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

18- Üye, www.bursburada.com internet sitesini ve sunulan portal hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dâhildir. www.bursburada.com, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

19- Üye, www.bursburada.com internet sitesini ve portal hizmetlerini; hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

20- www.bursburada.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.bursburada.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyelerin kendi veya başkaları hakkında özel bilgi verip vermemesi üyelerin sorumluluğundadır. www.bursburada.com internet sitesinin, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında müşterinin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

21- www.bursburada.com, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bursburada.com internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.bursburada.com internet sitesinin yasal temsilcileri ve hak sahiplerinden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

22- Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

23- İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.bursburada.com internet sitesini ve yasal temsilciler ve hak sahiplerini bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı ve arî tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.bursburada.com internet sitesinin yasal temsilcilerinin ve hak sahiplerinin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

24- www.bursburada.com internet sitesinin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.bursburada.com internet sitesinin hiçbir sorumluluğu yoktur.

25- www.bursburada.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette sitenin yasal temsilcileri ve hak sahipleri tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Burs verenler ve burs alanlar hiçbir şekilde www.bursburada.com internet sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı ve aldatıldığı iddiasında bulunamaz. www.bursburada.com hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. www.bursburada.com, web sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

26- www.bursburada.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun www.bursburada.com internet sitesinin yasal temsilcilerinin ve hak sahipleri ile bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

27- www.bursburada.com internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar www.bursburada.com mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

28- Yasal temsilciler ve hak sahipleri tarafından www.bursburada.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

29- www.bursburada.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Üyenin portal hizmetlerini alırken www.bursburada.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. www.bursburada.com yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin üyeleri hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

30- www.bursburada.com internet sitesi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.bursburada.com internet sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için,

b) www.bursburada.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde,

c) www.bursburada.com kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,

d) Kullanıcının, www.bursburada.com internet sitesinden talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere açıklayabilir.

31- www.bursburada.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.bursburada.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. www.bursburada.com web sitesinde toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. www.bursburada.com web sitesi, ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

32- www.bursburada.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.bursburada.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

33- www.bursburada.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

34- Taraflar, www.bursburada.com internet sitesine ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

35- İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.bursburada.com internet sitesi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.bursburada.com, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

36- İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

37- Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.